Bởi {0}
logo
Tianjin Bridge Group Co., Ltd.
Nhà sản xuất tùy chỉnh
Sản Phẩm chính: Điện cực hàn, thông lượng Hàn, dây hàn, dây hàn Thông lượng
Thứ tự xếp hạng1 bán chạy nhất trong Que hànOffline trade shows attended(1times)Years in industry(4)On-site material inspectionFinished product inspection